Orto Parisi

Części ciała, które przenoszą więcej zapachu to te gdzie gromadzi się więcej duszy. Silne zapachy stały się dla nas nieprzyjemne, ponieważ nadmiar duszy jest nie do zniesienia w stopniu że nasza wrodzona zwierzęcość jest tłumiona i oderwanie od cywilizacji. Ten projekt to mój ogród, który zasadziłem, nawoziłem, uprawiałem i zbierałem plony. Orto Parisi twierdzi, że nasze ciało jest doświadczane jak ogród, a jego zapachy są prawdziwym zwierciadłem naszej duszy.